Dröm Balmes

Projecte de reforma integral d’un habitatge situat en el barri de l’Eixample a Barcelona.

Espais oberts amb la llum com a vehicle d’unió. Recuperació d’elements originals com els hidràulics, per a no perdre la identitat original de l’habitatge.


Et pot interessar